Informacje finansowe

Szacunkowy stan majątku MKZP:Decyzje Zarządu MKZP - styczeń 2018:

(dotyczy wniosków z grudnia 2017 i stycznia 2018)


Liczba nowoprzyjętych członków MKZP: 15

Liczba rezygnacji z członkowstwa w MKZP: 109 (głównie gminy)
Kwota wycofanych wkładów (rezygnacja): 317 401,00 zł
Liczba przyznanych pożyczek: 79
Kwota przyznanych pożyczek: 725 350 zł
Liczba przyznanych zapomóg: 6
Kwota przyznanych zapomóg: 2 700 złARCHIWUM FINANSOWE ROKU 2016


Bilans 2016 roku - stan na 31 grudnia 2016 r.


Liczba członków MKZP: 4686

Liczba placówek zrzeszonych w MKZP: 163
Liczba przyznanych pożyczek: 1631
Kwota przyznanych pożyczek: 10 509 410 zł
Liczba przyznanych zapomóg: 91
Kwota przyznanych zapomóg: 61 400 zł
Stan finansów: 16 982 039 zł i 65 gr

Dane statystyczne:


Średnia liczba członków MKZP na placówkę: 29 osób

Najliczniejsze grono członków MKZP z jednej placówki: 107 osób
Najskromniejsze grono członków MKZP z jednej placówki: 1 osoba
Średni wkład członkowski: 3 623 zł i 99 gr
Średni "dług" członkowski: 2 066 zł i 97 gr
Średnia liczba pożyczek w miesiącu: 136
Średnia wysokość pożyczki: 6 443 zł i 54 gr
Średnia liczba zapomóg w miesiącu: 8
Średnia wysokość zapomogi: 674 zł i 73 gr