Informacje finansowe

Szacunkowy stan majątku MKZP:Decyzje Zarządu MKZP - luty 2020:

(dotyczy wniosków ze stycznia i lutego 2020)


Liczba nowoprzyjętych członków MKZP: 9

Liczba rezygnacji z członkowstwa w MKZP: 17
Kwota wycofanych wkładów (rezygnacja): 74 512 zł
Liczba przyznanych pożyczek: 97
Kwota przyznanych pożyczek: 938 290 zł
Liczba przyznanych zapomóg: 7
Kwota przyznanych zapomóg: 3 000 zł


Decyzje Zarządu MKZP - styczeń 2020:

(dotyczy wniosków z grudnia 2019 i stycznia 2020)


Liczba nowoprzyjętych członków MKZP: 13

Liczba rezygnacji z członkowstwa w MKZP: 13
Kwota wycofanych wkładów (rezygnacja): 47 819 zł
Liczba przyznanych pożyczek: 63
Kwota przyznanych pożyczek: 553 060 zł
Liczba przyznanych zapomóg: 9
Kwota przyznanych zapomóg: 5 400 zł