Placówki należące do MKZP
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 10 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 12 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 21 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 22 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 23 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 25 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 26 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 27 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 29 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 30 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 32 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 35 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 40 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 41 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 42 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 45 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 47 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 48 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 49 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 52 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 53 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 55 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 56 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 58 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 64 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 65 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 68 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 69 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 71 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 76 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 77 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 78 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 79 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 81 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Białymstoku
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 8 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 12 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 15 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 17 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 19 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 20 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 21 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 24 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 26 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 28 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 29 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 30 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 31 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 32 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 34 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 37 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 42 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 43 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 44 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 45 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 46 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 47 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 49 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 50 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 51 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 52 w Białymstoku
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku
IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
XIV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku
Zespół Szkół Nr 15 w Białymstoku
Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku
Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku
Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku
Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku
Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" w Białymstoku
Samorządowe Ognisko Baletowe w Białymstoku
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku
Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Białymstoku
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
Bursa Szkolna w Białymstoku
Pogotowie Opiekuńcze w Białymstoku
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka" w Białymstoku
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Moje Miejsce" w Białymstoku
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom pod Modrzewiem" w Białymstoku
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku/Szkoła Podstawowa Nr 35
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku