Informacje finansowe

Szacunkowy stan majątku MKZP:Decyzje Zarządu MKZP - marzec 2021:

(dotyczy wniosków z lutego i marca 2021)


Liczba nowoprzyjętych członków MKZP: 21

Liczba rezygnacji z członkowstwa w MKZP: 23
Kwota wycofanych wkładów (rezygnacja): 92 179 zł
Liczba przyznanych pożyczek: 70
Kwota przyznanych pożyczek: 710 500 zł
Liczba przyznanych zapomóg: 3
Kwota przyznanych zapomóg: 800 zł


Decyzje Zarządu MKZP - luty 2021:

(dotyczy wniosków ze stycznia i lutego 2021)


Liczba nowoprzyjętych członków MKZP: 18

Liczba rezygnacji z członkowstwa w MKZP: 25
Kwota wycofanych wkładów (rezygnacja): 119 842 zł
Liczba przyznanych pożyczek: 60
Kwota przyznanych pożyczek: 662 250 zł
Liczba przyznanych zapomóg: 8
Kwota przyznanych zapomóg: 3 400 zł


Decyzje Zarządu MKZP - styczeń 2021:

(dotyczy wniosków z grudnia 2020 i stycznia 2021)


Liczba nowoprzyjętych członków MKZP: 23

Liczba rezygnacji z członkowstwa w MKZP: 20
Kwota wycofanych wkładów (rezygnacja): 63 021 zł
Liczba przyznanych pożyczek: 32
Kwota przyznanych pożyczek: 312 900 zł
Liczba przyznanych zapomóg: 6
Kwota przyznanych zapomóg: 1 800 zł