Informacje finansowe

Szacunkowy stan majątku MKZP:Decyzje Zarządu MKZP - maj 2024:

(dotyczy wniosków z kwietnia i maja 2024 r.)


Liczba nowoprzyjętych członków MKZP: 20

Liczba rezygnacji z członkowstwa w MKZP: 14
Kwota wycofanych wkładów (rezygnacja): 89 244 zł
Liczba przyznanych pożyczek: 77
Kwota przyznanych pożyczek: 1 256 360 zł
Liczba przyznanych zapomóg: 4
Kwota przyznanych zapomóg: 5 900 zł


Decyzje Zarządu MKZP - kwiecień 2024:

(dotyczy wniosków z marca i kwietnia 2024 r.)


Liczba nowoprzyjętych członków MKZP: 15

Liczba rezygnacji z członkowstwa w MKZP: 12
Kwota wycofanych wkładów (rezygnacja): 86 695 zł
Liczba przyznanych pożyczek: 82
Kwota przyznanych pożyczek: 1 396 950 zł
Liczba przyznanych zapomóg: 1
Kwota przyznanych zapomóg: 800 zł


Decyzje Zarządu MKZP - marzec 2024:

(dotyczy wniosków z lutego i marca 2024 r.)


Liczba nowoprzyjętych członków MKZP: 17

Liczba rezygnacji z członkowstwa w MKZP: 24
Kwota wycofanych wkładów (rezygnacja): 118 047 zł
Liczba przyznanych pożyczek: 86
Kwota przyznanych pożyczek: 1 252 450 zł
Liczba przyznanych zapomóg: 1
Kwota przyznanych zapomóg: 300 zł


Decyzje Zarządu MKZP - luty 2024:

(dotyczy wniosków ze stycznia i lutego 2024 r.)


Liczba nowoprzyjętych członków MKZP: 14

Liczba rezygnacji z członkowstwa w MKZP: 16
Kwota wycofanych wkładów (rezygnacja): 82 295 zł
Liczba przyznanych pożyczek: 55
Kwota przyznanych pożyczek: 738 650 zł
Liczba przyznanych zapomóg: 3
Kwota przyznanych zapomóg: 6 300 zł


Decyzje Zarządu MKZP - styczeń 2024:

(dotyczy wniosków z grudnia 2023 i stycznia 2024 r.)


Liczba nowoprzyjętych członków MKZP: 9

Liczba rezygnacji z członkowstwa w MKZP: 14
Kwota wycofanych wkładów (rezygnacja): 78 012 zł
Liczba przyznanych pożyczek: 57
Kwota przyznanych pożyczek: 745 500 zł
Liczba przyznanych zapomóg: 3
Kwota przyznanych zapomóg: 1 500 zł