Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Oświaty w Białymstoku
Statut
Więcej...
Archiwum
Więcej...
Finanse
Więcej...
Pożyczka
Więcej...
Najbliższe posiedzenie Zarządu i wypłata pożyczek - 14 marca 2023 r.


Zarząd spotka się w marcu

Szanowni Państwo, Zarząd spotka się w dniu 14 marca 2023 roku na swoim comiesięcznym posiedzeniu. Głównym punktem programu będą oczywiście decyzje związane z przyznaniem pożyczek oraz zapomóg. Nie zapomnimy też o ustaleniach związanych z organizacją - już 21 marca b.r. - Walnego Zebrania Delegatów. Dziękujemy wszystkim placówkom, które w odpowiedzi na apel Zarządu przekazały nam dane swoich Delegatów.
Komisja Rewizyjna w MKZP czuwa nad prawidłowością realizacji zadań przez Zarząd. Wierzymy, że nasi członkowie doceniają transparentność i dostęp do wszelkich informacji - jak choćby comiesięczne decyzje finansowe, które można znaleźć niezmiennie w zakładce FINANSEWalne Zebranie Delegatów!

Szanowni Państwo! Rok 2023 jest rokiem wyborczym - kończy się kadencja obecnego Zarządu i myszimy wybrać nowych przestawicieli Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Oświaty w Białymstoku. Wybory odbędą się już 21 marca 2023 roku w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 14.
Przypominamy, że w związku z liczebnością członków Kasy - a jest ich blisko 3400 - nie mamy możliwości spotkania ze wszystkimi członkami. Spotkamy się jak zwykle z Delegatami, których liczba może przekraczać 130 osób. Tym samym Zarząd dziękuje wszystkim placówkom, które stanęły na wysokości zadania i wytypowały przedstawiciela na WZD, a pozostałych prosimy o możliwie szybkie wskazanie Reprezentanta.
Zarząd spotka się w Walentynki

Szanowni Państwo, przykro nam czasami, że nasi członkowie ne znają adresu internetowego naszej Kasy. Niejednokrotnie zdarza się nam słyszeć z całej Polski głosy "zazdrości", że mamy taki fantastyczny serwis internetowy. Coż, robimy co możemy, żeby propagować wiedzę o naszej MKZP. Najbliższe posiedzenie Zarządu będzie miało miejsce 14 lutego 2023 roku. Jak zwykle pochylimy się nad Państwa wnioskami.
Warto wspomnieć, że już w marcu br. odbędzie się Walne Zebranie Delegatów połączone z wyborem własz na nowa kadencję. Szczegóły dotrą do Państwa niebawem.
Jak zwykle prezentujemy zbiorcze dane finansowe za styczń 2023 roku i niezmiennie pod adresem: FINANSE - polecamy lekturę..

Pierwsze posiedzenie w Nowym Roku!

Zarząd MKZP już jutro - tj. 17 stycznia 2023 roku spotka się po raz pierwszy w Nowym Roku 2023. Jak już niektórzy z Państwa zdążyli zauważyć, powoli podsumowujemy miniony rok budżetowy. Do placówek dotarły informacje o stanie wkładów i załużeń naszych członków za rok 2022. Przypominamy, że każdy nasz członek może samodzielnie śledzić stan własnych wkładów i zobowiązań poprzez konto członkowskie online. Widzimy, że spore grono osób wybiera właśnie takie rozwiązanie. Dziękujemy ze wszelkie sugestie i uwagi, przy czym prosimy o więcej...
Sprawozdanie finansowe za grudzień 2022 roku (oraz wszystkie pozostałe miesiące minionego roku) jest dostępne w zakładce FINANSE - zachęcamy do lektury.

Dziękujemy!!!

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Oświaty w Białymstoku, ale zapewne również wszystkich członków MKZP, pragnę przekazać serdeczne podziękowania na ręce p. Teresy Klemensowicz, która przez ponad 7 lat była członkiem Zarządu MKZP. Plany życiowe związane z emeryturą i rodziną znacznie utrudniały pani Teresie udział w spotkaniach Zarządu. Dlatego postanowiła zrezygnować z zaszczytnego stanowiska. Życzymy spełnienia życiowych planów i wszystkiego co najlepsze.

Wakat na stanowisku członka Zarządu został uzupełniony na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów. Więcej informacji na temt temat już wkrótce...


Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów

Zarząd MKZP składa podziękowania wszystkim Delegatom, którzy wzięli udział w Walnym Zebraniu Delegatów MKZP w dniu 15 listopada 2022 roku. Dziękujemy za owocne obrady oraz przyjęcie nowego Statutu MKZP. Informujemy, że Przewodniczący Zarządu MKZP już 17 listopada 2022 roku odwiedził siedzibę Głównego Urzędu Statystycznego w Białymstoku dopełniając zapisów Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych z dnia 11 sierpnia 2021 r. Okazało się, że łatwiej uzyskać nr REGON poprzez osobiste stawiennictwo (choć wszystko było już gotowe w wersji elektronicznej). Tym samym MKZP posługuje się już od piątku nr REGON - 523703320!
w zakładce DO POBRANIA znajdują się aktualne druki wszystkich wniosków i oświadczeń. Prosimy o zaktualizowanie swojej dokumentacji przez wszystkie placówki zrzeszone w MKZP.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów

Zarząd MKZP informuje, iż dnia 15 listopada 2022 roku (wtorek) o godzinie 13:00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Szkoły, spotkamy się w Zespole Szkół Mechanicznych CKP nr 2 i. Św. Józefa w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 14 (aula I piętro). Zebranie będzie dotyczyło zmiany statutu, polegającej na zastosowaniu regulacji Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych z dnia 11 sierpnia 2021 roku. Stosowne pisma z zaproszeniem dla delegatów trafią do placówek. Liczymy na wysoką frekwencję.

Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Oświaty w Białymstoku, pragnę przekazać na Państwa ręce serdeczne podziękowania za zaangażowanie, wysiłek i poświęcenie, które kształtują piękne postawy i przyczyniają się do rozwoju dzieci i młodzieży.
Nigdy dość słów, aby wyrazić wdzięczność na jaką zasługują pracownicy oświaty, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi. Pamiętamy również o emerytach, którzy poświęcali się pracy w białostockiej oświacie.

„Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć.” - Janusz Korczak

Ten szczególny dzień to nasze wspólne święto. Dziękujemy, że możemy być razem i tworzyć oświatową rodzinę.


Posiedzenie Zarządu w sierpniu

Szanowni Państwo, informujemy, iż posiedzenie Zarządu w sierpniu odbyło się 17.08. Mamy nadzieję, że podjęte przez Zarząd MKZP decyzje są zbieżne z Państwa oczekiwaniami. Trwa ustalanie daty wrześniowego posiedzenia Zarządu, przy czym będzie to prawdopodobnie II lub III tydzień tego miesiąca.
Opublikowaliśmy sprawozdania finansowe z lipca i sierpnia, dostępne jak zwykle w zakładce FINANSE - zachęcamy do lektury.


Posiedzenie Zarządu w lipcu

Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że udaje się Wam wypoczywać na wakacjach. Zarząd pozostaje w gotowości i przygotowuje się do posiedzenia zaplanowanego na 18 lipca. Mamy nadzieję, że doceniacie Państwo nasz wysiłek i poświęcenie, choć upały nam już tak bardzo nie doskwierają, a liczyć się trzeba raczej z intensywnymi opadami deszczu - czego nie życzymy wypoczywającym...
Pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html jak zwykle można znaleźć sprawozdanie finansowe z czerwca 2022 r. - zachęcamy do lektury.


Wakacje na horyzoncie

Drodzy Członkowie MKZP! Przewodniczący Zarządu serdecznie dziękuje wszystkim członkom naszej Kasy, którzy wzięli udział w ankiecie mającej na celu zebranie szeregu istotnych z punktu widzenia Zzraądu MKZP (i nie tylko informacji). Podziękowania należą się w szczególności tym członkom Kasy, którzy zdecydowali się wyrazić swoje oczekiwania odnośnie zapisów statutowych - mamy nadzieję, że będziecie Państwo mogli niebawem cieszyć się nowym, przemyślanym i rozsądnym statutem. Pamiętajcie Państwo, że MKZP jest dobrem wspólnym każdego z członków, a Zarząd stoi tylko (i aż) na straży przyjętych zasad i regulacji. Mamy nadzieję, że wywiązujemy się z tej funkcji rzetelnie i zadowalająco.
Zachęcamy do lektury sprawozdania finansowego, jak co miesiąc, które jest dostępne pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.
U progu wakacji życzymy wszystkim udanego wypoczynku, pogody ducha (i nie tylko) oraz kumulowania energii na nowy rok szkolny.


Posiedzenie Zarządu w maju

Szanowni Państwo, nieustannie zachęcamy do śledzenia informacji związanych z funkcjonowaniem naszej Kasy. Równolegle do stromny internetowej prowadzony jest - w nieco luźniejszej formie - również profil FB. Nasze pożyczki nie są oprocentowane, więc nie musicie się Państwo obawiać wzrostu raty :)
Pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html znajdują się informacje finansowe dotyczące kwietnia b.r. Zachęcamy do obejrzenia decyzji Zarządu i kondycji naszej MKZP.


Posiedzenie Zarządu - jeszcze przed Wielkanocą

Szanowni Państwo, zachęcamy do śledzenia rozliczeń finasowych za miesiąc marzec, dostępnych pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.

Wszystkim Delegatom, którzy wzięli udział w Walnym Zebraniu dnia 16 marca 2022 roku serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że Państwo odpowiadacie na prośby Zarządu i uczestniczycie aktywnie w życiu naszej Kasy. Mamy nadzieję, że wprowadzane regulacje pozwalają wszystkim członkom naszej MKZP lepiej planować swoją przyszłość. Zapewniamy, że Zarząd dokłada wszelkich starań aby znajdować jak najlepsze rozwiązania i stawia czoła pojawiającym się wyzwaniom. Z końcem marca b.r. udało nam nie np. zainicjować współpracę z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku; który to bank potraktował nas poważnie (co w zasadzie nie zdarza się za często). Liczymy na owoce tej współpracy w niedalekiej przyszłości.


Decyzje Walnego Zebrania Delegatów

Walne Zebranie Delegatów na spotkaniu online w dniu 16 marca 2022 roku podjęło m.in. uchwałę o nowej maksymalnej kwocie pożyczki - na poziomie 30 000 zł (do tej pory była to kwota 21 000 zł). Zmianie ulega również wysokość wpisowego oraz minimalnego miesięcznego wkładu członkowskiego (dla nowych członków) - obie kwoty ustalone na poziomie 50 zł. Przy składaniu wnoiosku o pożyczkę warto opierać się na załączonej poniżej tabeli (3-krtoność wkładu i nie więćej niż 30 000 zł):

Zgromadzony wkładMaksymalna kwota pożyczkiMaksymalna ilość rat
200 zł600 zł24
500 zł1500 zł24
1000 zł3000 zł24
1500 zł4500 zł24
2000 zł6000 zł24
3000 zł9000 zł24
3200 zł9600 zł24
3300 zł9900 zł30
4000 zł12000 zł30
5000 zł15000 zł30
6000 zł18000 zł30
7500 zł22500 zł30
8000 zł24000 zł30
9000 zł27000 zł30
10000 zł30000 zł30


Posiedzenie Zarządu już 15 marca

Szanowni Państwo, jak można zauważyć na grafice powyżej oraz na naszym profilu FB, 16 marca 2022 roku spotkamy się z Delegatami z Państwa placówek na Walnym Zebraniu Delegatów - w formie online. Do przedyskutowania mamy szereg spraw związanych z bieżącą działalnością naszej MKZP. Zaproponujemy m.in. podniesienie maksymalnej kwoty pożyczki oraz zarys projektu nowego statutu (co wynika z pojawienia się w ubiegłym roku Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Zachęcamy do śledzenia podusmowania decyzji Zarządu związanych z bieżącą działalnością Kasy, za luty b.r. www.mkzp.pl/finanse.html.


Lutowe posiedzenie Zarządu MKZP

Drodzy Państwo, już jutro, tj. 15 lutego b.r. Zarząd spotyka się na comiesięcznym spotkaniu. Omówimy bieżące sprawy MKZP oraz rozpatrzymy złożone przez Państwa wnioski. Zgodnie z informacją przekazywaną na stronie internetowej w dniu jutrzejszym i kolejnym (16.02) powinny trafić do Państwa przelewy. Zachęcamy do lektury comiesięcznych sprawozdań finansowych dostępnych niezmiennie pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.


Spotkanie online

Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkanie online, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek 14 lutego w godz. 17:15-18:45 na platformie Microsoft Teams. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na nasz profil FB.

Link do spotkania można otrzymać pisząc e-mail na adres: zarzad@mkzp.pl. Serdecznie zapraszamy!


Zarząd spotyka się w nowym roku

Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że będziecie z nami w 2022 roku. Dziękujemy za zaufanie i wspólne działania na rzecz rozwoju MKZP. Wierzymy, że w końcu drgnie coś w sektorze bankowym (jeśli chodzi o depozyty) i będzie nam dane skutecznie "odbudowywać" fundusz reserwowy. Największym wyzwaniem w tym roku będzie stworzenie nowego statutu, który musi dopasować regulacje do Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Mimo nieustającego zapału i zaangażowania, nie jest to sprawa prosta (zajrzyjcie Państwo do Ustawy)...
Póki co zachęcamy do oglądania sprawozdanie finansowego za grudzień'21 zakładka FINANSE: www.mkzp.pl/finanse.html.
-----> Artykuły archiwalne <-----

Konto bankowe MKZP:
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Oświaty w Białymstoku
PKO I Oddział/Białystok
72 1020 1332 0000 1602 0026 0117
Nie masz jeszcze aktywnego konta?! Skontaktuj się z Administratorem serwisu!FAQ...

czyli wyjaśniamy "niewyjaśnione"!

Pytanie: Czy moje wkłady/pieniądze są oprocentowane? Podobno nie, więc o co chodzi?
Odpowiedź: Masz rację, Twoje wkłady NIE SĄ oprocentowane. Ale dzięki temu również POŻYCZKI nie są oprocentowane :) To jest Twój ZYSK!


Pytanie: Dlaczego nie mogę wycofać części zgromadzonych przeze mnie wkładów?
Odpowiedź: Ponieważ wszyscy WZAJEMNIE pożyczamy sobie pieniądze. Kiedy je wycofasz ktoś przez Ciebie może nie dostać pożyczki!


Pytanie: Skąd mam wiedzieć w jaki sposób funkcjonuje Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa?
Odpowiedź: Nic prostszego. Zajrzyj do Statutu klikając poniższy guzik!

Statut MKZP
Hymn MKZP


Muzyka: John Hughes
Słowa: Gabriel Rogowski


Ideały tak szlachetne przyświecały twórcy Kas,
w koleżeństwie i braterstwie do dziś trwają w każdym z nas.

Ref.: Kiedy znajdziesz się w potrzebie, ślepy los nie sprzyja Ci,
Przyjdź do Kasy, tu dla Ciebie zawsze są otwarte drzwi.

W Białymstoku od lat wielu łączy nas oświaty moc,
Jak oddani przyjaciele trwamy wespół dzień i noc.

Ref.:
Kiedy znajdziesz się w potrzebie...

Wspólny cel i wspólne dobro pielęgnujmy niczym kwiat,
Łatwo zmieniać ideały - my pragniemy zmieniać świat.

Ref.:
Kiedy znajdziesz się w potrzebie...