Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Oświaty w Białymstoku
Statut
Więcej...
Archiwum
Więcej...
Finanse
Więcej...
Pożyczka
Więcej...
Najbliższe posiedzenie Zarządu i wypłata pożyczek - 13 grudnia 2022 r.


Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów

Zarząd MKZP składa podziękowania wszystkim Delegatom, którzy wzięli udział w Walnym Zebraniu Delegatów MKZP w dniu 15 listopada 2022 roku. Dziękujemy za owocne obrady oraz przyjęcie nowego Statutu MKZP. Informujemy, że Przewodniczący Zarządu MKZP już 17 listopada 2022 roku odwiedził siedzibę Głównego Urzędu Statystycznego w Białymstoku dopełniając zapisów Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych z dnia 11 sierpnia 2021 r. Okazało się, że łatwiej uzyskać nr REGON poprzez osobiste stawiennictwo (choć wszystko było już gotowe w wersji elektronicznej). Tym samym MKZP posługuje się już od piątku nr REGON - 523703320!
w zakładce DO POBRANIA znajdują się aktualne druki wszystkich wniosków i oświadczeń. Prosimy o zaktualizowanie swojej dokumentacji przez wszystkie placówki zrzeszone w MKZP.


Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów

Zarząd MKZP informuje, iż dnia 15 listopada 2022 roku (wtorek) o godzinie 13:00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Szkoły, spotkamy się w Zespole Szkół Mechanicznych CKP nr 2 i. Św. Józefa w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 14 (aula I piętro). Zebranie będzie dotyczyło zmiany statutu, polegającej na zastosowaniu regulacji Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych z dnia 11 sierpnia 2021 roku. Stosowne pisma z zaproszeniem dla delegatów trafią do placówek. Liczymy na wysoką frekwencję.

Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Oświaty w Białymstoku, pragnę przekazać na Państwa ręce serdeczne podziękowania za zaangażowanie, wysiłek i poświęcenie, które kształtują piękne postawy i przyczyniają się do rozwoju dzieci i młodzieży.
Nigdy dość słów, aby wyrazić wdzięczność na jaką zasługują pracownicy oświaty, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi. Pamiętamy również o emerytach, którzy poświęcali się pracy w białostockiej oświacie.

„Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć.” - Janusz Korczak

Ten szczególny dzień to nasze wspólne święto. Dziękujemy, że możemy być razem i tworzyć oświatową rodzinę.


Posiedzenie Zarządu w sierpniu

Szanowni Państwo, informujemy, iż posiedzenie Zarządu w sierpniu odbyło się 17.08. Mamy nadzieję, że podjęte przez Zarząd MKZP decyzje są zbieżne z Państwa oczekiwaniami. Trwa ustalanie daty wrześniowego posiedzenia Zarządu, przy czym będzie to prawdopodobnie II lub III tydzień tego miesiąca.
Opublikowaliśmy sprawozdania finansowe z lipca i sierpnia, dostępne jak zwykle w zakładce FINANSE - zachęcamy do lektury.


Posiedzenie Zarządu w lipcu

Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że udaje się Wam wypoczywać na wakacjach. Zarząd pozostaje w gotowości i przygotowuje się do posiedzenia zaplanowanego na 18 lipca. Mamy nadzieję, że doceniacie Państwo nasz wysiłek i poświęcenie, choć upały nam już tak bardzo nie doskwierają, a liczyć się trzeba raczej z intensywnymi opadami deszczu - czego nie życzymy wypoczywającym...
Pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html jak zwykle można znaleźć sprawozdanie finansowe z czerwca 2022 r. - zachęcamy do lektury.


Wakacje na horyzoncie

Drodzy Członkowie MKZP! Przewodniczący Zarządu serdecznie dziękuje wszystkim członkom naszej Kasy, którzy wzięli udział w ankiecie mającej na celu zebranie szeregu istotnych z punktu widzenia Zzraądu MKZP (i nie tylko informacji). Podziękowania należą się w szczególności tym członkom Kasy, którzy zdecydowali się wyrazić swoje oczekiwania odnośnie zapisów statutowych - mamy nadzieję, że będziecie Państwo mogli niebawem cieszyć się nowym, przemyślanym i rozsądnym statutem. Pamiętajcie Państwo, że MKZP jest dobrem wspólnym każdego z członków, a Zarząd stoi tylko (i aż) na straży przyjętych zasad i regulacji. Mamy nadzieję, że wywiązujemy się z tej funkcji rzetelnie i zadowalająco.
Zachęcamy do lektury sprawozdania finansowego, jak co miesiąc, które jest dostępne pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.
U progu wakacji życzymy wszystkim udanego wypoczynku, pogody ducha (i nie tylko) oraz kumulowania energii na nowy rok szkolny.


Posiedzenie Zarządu w maju

Szanowni Państwo, nieustannie zachęcamy do śledzenia informacji związanych z funkcjonowaniem naszej Kasy. Równolegle do stromny internetowej prowadzony jest - w nieco luźniejszej formie - również profil FB. Nasze pożyczki nie są oprocentowane, więc nie musicie się Państwo obawiać wzrostu raty :)
Pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html znajdują się informacje finansowe dotyczące kwietnia b.r. Zachęcamy do obejrzenia decyzji Zarządu i kondycji naszej MKZP.


Posiedzenie Zarządu - jeszcze przed Wielkanocą

Szanowni Państwo, zachęcamy do śledzenia rozliczeń finasowych za miesiąc marzec, dostępnych pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.

Wszystkim Delegatom, którzy wzięli udział w Walnym Zebraniu dnia 16 marca 2022 roku serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że Państwo odpowiadacie na prośby Zarządu i uczestniczycie aktywnie w życiu naszej Kasy. Mamy nadzieję, że wprowadzane regulacje pozwalają wszystkim członkom naszej MKZP lepiej planować swoją przyszłość. Zapewniamy, że Zarząd dokłada wszelkich starań aby znajdować jak najlepsze rozwiązania i stawia czoła pojawiającym się wyzwaniom. Z końcem marca b.r. udało nam nie np. zainicjować współpracę z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku; który to bank potraktował nas poważnie (co w zasadzie nie zdarza się za często). Liczymy na owoce tej współpracy w niedalekiej przyszłości.


Decyzje Walnego Zebrania Delegatów

Walne Zebranie Delegatów na spotkaniu online w dniu 16 marca 2022 roku podjęło m.in. uchwałę o nowej maksymalnej kwocie pożyczki - na poziomie 30 000 zł (do tej pory była to kwota 21 000 zł). Zmianie ulega również wysokość wpisowego oraz minimalnego miesięcznego wkładu członkowskiego (dla nowych członków) - obie kwoty ustalone na poziomie 50 zł. Przy składaniu wnoiosku o pożyczkę warto opierać się na załączonej poniżej tabeli (3-krtoność wkładu i nie więćej niż 30 000 zł):

Zgromadzony wkładMaksymalna kwota pożyczkiMaksymalna ilość rat
200 zł600 zł24
500 zł1500 zł24
1000 zł3000 zł24
1500 zł4500 zł24
2000 zł6000 zł24
3000 zł9000 zł24
3200 zł9600 zł24
3300 zł9900 zł30
4000 zł12000 zł30
5000 zł15000 zł30
6000 zł18000 zł30
7500 zł22500 zł30
8000 zł24000 zł30
9000 zł27000 zł30
10000 zł30000 zł30


Posiedzenie Zarządu już 15 marca

Szanowni Państwo, jak można zauważyć na grafice powyżej oraz na naszym profilu FB, 16 marca 2022 roku spotkamy się z Delegatami z Państwa placówek na Walnym Zebraniu Delegatów - w formie online. Do przedyskutowania mamy szereg spraw związanych z bieżącą działalnością naszej MKZP. Zaproponujemy m.in. podniesienie maksymalnej kwoty pożyczki oraz zarys projektu nowego statutu (co wynika z pojawienia się w ubiegłym roku Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Zachęcamy do śledzenia podusmowania decyzji Zarządu związanych z bieżącą działalnością Kasy, za luty b.r. www.mkzp.pl/finanse.html.


Lutowe posiedzenie Zarządu MKZP

Drodzy Państwo, już jutro, tj. 15 lutego b.r. Zarząd spotyka się na comiesięcznym spotkaniu. Omówimy bieżące sprawy MKZP oraz rozpatrzymy złożone przez Państwa wnioski. Zgodnie z informacją przekazywaną na stronie internetowej w dniu jutrzejszym i kolejnym (16.02) powinny trafić do Państwa przelewy. Zachęcamy do lektury comiesięcznych sprawozdań finansowych dostępnych niezmiennie pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.


Spotkanie online

Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkanie online, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek 14 lutego w godz. 17:15-18:45 na platformie Microsoft Teams. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na nasz profil FB.

Link do spotkania można otrzymać pisząc e-mail na adres: zarzad@mkzp.pl. Serdecznie zapraszamy!


Zarząd spotyka się w nowym roku

Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że będziecie z nami w 2022 roku. Dziękujemy za zaufanie i wspólne działania na rzecz rozwoju MKZP. Wierzymy, że w końcu drgnie coś w sektorze bankowym (jeśli chodzi o depozyty) i będzie nam dane skutecznie "odbudowywać" fundusz reserwowy. Największym wyzwaniem w tym roku będzie stworzenie nowego statutu, który musi dopasować regulacje do Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Mimo nieustającego zapału i zaangażowania, nie jest to sprawa prosta (zajrzyjcie Państwo do Ustawy)...
Póki co zachęcamy do oglądania sprawozdanie finansowego za grudzień'21 zakładka FINANSE: www.mkzp.pl/finanse.html.


Wesołych Świąt
Zarząd spotyka się w grudniu

Już w najbliższy wtorek (14 grudnia 2021 r.) Zarząd spotka się po raz ostatni w tym roku na comiesięcznym podziedzeniu. Wiemy już, że sporo przed nami pracy związanej z rozpatrzeniem wniosków o pożyczki i zapomogi. Trwają również wytężone prace nad wprowadzeniem w życie zapisów Ustawy o kasach zapomogo-pożyczkowych zmierzające do stworzenia nowego statutu MKZP. Kontrowersyjne zapisy niosące "nowe" (ale czy na pewno niezbędne) regulacje są przedmiotem polemiki i dyskusji na poziomie biura i Zarządu MKZP. Mamy nadzieję, że przewidziany przez legislatorów czas 18 miesięcy przewidzianych na dostosowanie zapisów statutowych pozwoli na rozsądne wdrożenie nowych regulacji. Do tego jeszcze daleka droga... Nie zakłóca to jednak w żaden sposób bieżącego funkcjonowania Kasy. Zachęcamy do zapoznania się z decyzjami finansowymi w listopadzie 2021 r. - jak zwykle w zakładce FINANSE: www.mkzp.pl/finanse.html.


Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Za nami MIESIĄC OSZCZĘDZANIA. Jak zwykle w tym okresie obserwowaliśmy wzmożone zainteresowanie przystąpieniem do grona członków naszej MKZP. Przypominamy, że zapisać się do nas może każdy pracownik placówki oświatowej znajdującej się w obrębie Miasta Białystok. Zachęcamy do przeglądania sprawozdań finansowych związanych z decyzjami Zarządu w przedmiocie przyjmowania nowych członków, rozliczenia i wypłat środków członkom występującym z MKZP, polityką pożyczkową i zapomogową. Sprawozdanie za październik jest już dostępne pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.


Przenosiny biura MKZP!

Szanowni Panstwo! Informujemy, że ze względów od nas niezależnych (jesteśmy jedynie najemcą, a nie właścicielem lokali w budynku) biuro MKZP zostało przeniesione o kilka pomieszczeń w głąb korytarza - na tym samym piętrze. Kasa nie poniosła z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Firma zarządzająca budynkiem (DEKOM) w porozumieniu z Kancelarią Adwokacką (która zajęła pomieszczenia MKZP) zapewniła Kasie przeniesienie bez dodatkowych kosztów (pomieszczenia zostały dodatkowo wyremontowane i wyposażone również w dodatkowe meble).
Liczymy, że nowa siedziba Kasy przypadnie Państwu do gustu!


Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,
Dołączając się do licznych życzeń, które w dniu dzisiejszym płyną do Państwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej, występując w imieniu Zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku, pragnę życzyć Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przynosiła jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję i radość. Pragnę podziękować zarówno za wsparcie działań Kasy jak i za oddanie oraz poświęcenie dla uczniów, okazywane wsparcie oraz wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów.

„Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości”.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.


Posiedzenie Zarządu w październiku

Drodzy Członkowie Kasy, już jutro (tj. 13 października 2021 r.) Zarząd spotka się na 10 w tym roku posiedzeniu w celu rozpatrzenia bieżących spraw Kasy. W najbliższym czasie czekają nas zmiany organizacyjne - zmiana Statutu, przeniesienie biura MKZP (kilka pomieszczeń dalej). Już dziś zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów. Mamy oczywiście nadzieję, że uda się to wszystko przeprowadzić możliwie płynnie i szybko.
Przypominamy, że trwa akcja MIESIĄC OSZCZĘDZANIA - szczegóły znajdziecie Państwo na naszym profilu Facebook'owym.
Jeśli chodzi o finanse Kasy to wszystko pozostaje bez zmian (być może zmiana stóp procentowych uruchomi wreszcie tak długo oczekiwaną możliwość zakładania depozytów terminowych; póki co nic się nie dzieje w tym temacie). Zachęcamy do zapoznania się z decyzjami finansowymi Zarządu MKZP we wrześniu: finanse.html.


Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Szanowni Państwo, w dniu 10 września 2021 roku Prezydent A. Duda podpisał Ustawę o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Przypominamy, że tym samym do historii przechodzi Rozporządzenie z 1992 roku, na podstawie którego do tej pory funkcjonowaliśmy. Zachęcamy do zapoznania się z Ustawą, która dostępna jest w Dzienniku Urzędowym pod pozycją 1666.

Już w najbliższą środę, Zarząd odbędzie pierwsze w nowym roku szkolnym posiedzenie. Rozpatrzone zostaną złożone przez Państwa wnioski i przedyskutowane bieżące sprawy MKZP.

Zachęcamy do analiz sprawozdań finanowych dostępnych na podstronie: finanse.html.


Zarząd spotyka się w sierpniu

Szanowni Państwo, jak co miesiąc Zarząd spotka się we środę 11 sierpnia, aby podjąć decyzje związane z przyznaniem pożyczek, przyjęciem nowych członków i skreśleniem z listy osób, które taką wolę wyrażają. 23 lipca b.r. Sejm podjął decyzję o przyjęciu Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Dokument ten skierowany został do Senatu i dnia 6 sierpnia odbyło się głosowanie nad przyjęciem "Konstytuacji KZP". Warto nadmienić, że do projektu Ustawy w sierpniu roku 2020 swoje uwagi zgłaszał Przewodniczący Zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku - pan Gabriel Rogowski. Niestety tylko część uwag zostało przyjętych i znalazło swoje miejsce w Ustawie (ale dobre i to). Niebawem ustawa zostanie podpisana przez Prezydenta RP, wówczas będziemy mieć określony czas na dostosowanie statutu do zapisów nowej ustawy.

Pod adresem: finanse.html znajduje się już tradycyjnie sprawozdanie finansowe z lipca. Zachęcamy do oglądania.
Wakacje, upały, decyzje...

Drodzy Członkowie MKZP. Rozpoczęliśmy wakacje. Przed nami okres urlopów i załużonego wypoczynku. Wszystkim pracownikom oświaty białostockiej (i nie tylko), życzymy udanych wyjazdów i bezpiecznych powrotów. Zapewniamy o nieustającym zaangażowaniu w sprawy Kasy oraz gotowości do realizacji postanowień statutowych. Pamiętajcie Państwo, że wszyscy razem tworzymy tę wyjątkową społeczność, która "żyje" dzięki "potrzebie serca i portfela". Czekamy na wskazówki, segestie, opinie czego jeszcze oczekujecie Państwo od MKZP - co można poprawić lub skutecznie ulepszyć. Wiecie Państwo przecież jak nas znaleźć...
Decyzje Zarządu z czerwca 2021 roku można oglądać pod adresem: finanse.html.
Ostatnie posiedzenie przed wakacjami...

Szanowni Państwo, chcielibyśmy gorąco podziękować za Państwa wczorajszą obecność na spotkaniu online. Dziękujemy za słowa wsparcia i życzliwości (szczególnie Pani Annie J.). Dzisiejsze posiedzenie Zarządu będzie ostatnim przed wakacjami. Rozpatrzymy przeszło 100 wniosków o pożyczki. Zarząd spotka się również w lipcu i sierpniu, tak aby niezakłócenie realizować postanowienia Statutu. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo wypoczywać aktywnie i bezpiecznie.
Sprawozdanie finansowe za miesiąc maj znajduje się w odpowiedniej zakładce finanse: finanse.html.


Kolejne spotkanie online

Szanowni Państwo, do wyszystkich członków MKZP którzy podali adresy mailowe do kontaktu dotarła informacja o możliwości wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu z Przewodniczącym Zarządu MKZP p. Gabrielem Rogowskim. Zainteresowane osoby otrzymają link do spotkania organizowanego na platformie MS Teams. Jeśli i Państwo chcecie wziąć udział w spotkaniu, a nie otrzymaliście linka wystarczy przesłać do nas prośbę drogą mailową. Więcej szczegółów na naszym profilu FB: zaproszenie na spotkanie online


Po spotkaniu i przed Zarządem...

W dniu wczorajszym w godzinach wieczornych odbyło się spotkanie online, na które zaproszeni byli mailowo wszyscy członkowie Kasy (do których kontakt mamy). W imieniu Przewodniczącego Zarządu MKZP - pana Gabriela Rogowskiego - serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w spotkaniu. Mamy nadzieję, że taka forma kontaktu przyczyni się do wzajemnego zrozumienia i życzliwości. Miło jest nam słyszeć od Państwa ciepłe słowa pochwały i podziwu dla działań zmierzających do poprawy i transparentności działania Kasy.
Już dziś kolejne posiedzenie Zarządu gdzie rozpatrzymy Państwa wnioski o pożyczki i podania o zapomogi.
Sprawozdanie finansowe z kwietnia (i miesięcy wcześniejszych) jak zwykle pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html


-----> Artykuły archiwalne <-----

Konto bankowe MKZP:
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Oświaty w Białymstoku
PKO I Oddział/Białystok
72 1020 1332 0000 1602 0026 0117
Nie masz jeszcze aktywnego konta?! Skontaktuj się z Administratorem serwisu!FAQ...

czyli wyjaśniamy "niewyjaśnione"!

Pytanie: Czy moje wkłady/pieniądze są oprocentowane? Podobno nie, więc o co chodzi?
Odpowiedź: Masz rację, Twoje wkłady NIE SĄ oprocentowane. Ale dzięki temu również POŻYCZKI nie są oprocentowane :) To jest Twój ZYSK!


Pytanie: Dlaczego nie mogę wycofać części zgromadzonych przeze mnie wkładów?
Odpowiedź: Ponieważ wszyscy WZAJEMNIE pożyczamy sobie pieniądze. Kiedy je wycofasz ktoś przez Ciebie może nie dostać pożyczki!


Pytanie: Skąd mam wiedzieć w jaki sposób funkcjonuje Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa?
Odpowiedź: Nic prostszego. Zajrzyj do Statutu klikając poniższy guzik!

Statut MKZP
Hymn MKZP


Muzyka: John Hughes
Słowa: Gabriel Rogowski


Ideały tak szlachetne przyświecały twórcy Kas,
w koleżeństwie i braterstwie do dziś trwają w każdym z nas.

Ref.: Kiedy znajdziesz się w potrzebie, ślepy los nie sprzyja Ci,
Przyjdź do Kasy, tu dla Ciebie zawsze są otwarte drzwi.

W Białymstoku od lat wielu łączy nas oświaty moc,
Jak oddani przyjaciele trwamy wespół dzień i noc.

Ref.:
Kiedy znajdziesz się w potrzebie...

Wspólny cel i wspólne dobro pielęgnujmy niczym kwiat,
Łatwo zmieniać ideały - my pragniemy zmieniać świat.

Ref.:
Kiedy znajdziesz się w potrzebie...